۱۳۹۸ دوشنبه ۱ مهر

معاونتها>معاون اداری ،مالی

 

  معاون اداری - مالی


دکتر سید ابوطالب حسینی

مرتبه علمی:مربی

تلفن :۳۲۱۱۸۰۷۴

پست الکترونیک:sa-hosseyni@kmu.ac.ir

شرح وظایف:

    - همکاری با رییس دانشکده در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای دانشکده

    - رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحدهای مختلف

    - ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهارنظر در خصوص رفع مشکلات موجود

    - نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور استخدامی و مالی و معاملاتی

    - ارائه گزارش های توجیهی لازم به رییس دانشگاه در خصوص وظایف مربوطه به واحدهای تحت نظر

    - اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه

    - شرکت در شوراها،کمیسیون ها،جلسات و اظهارنظر در مورد مسائل مختلف مالی و اداری در چهارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه 

 

>> بازگشت به صفحه قبل