۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور
معاونتها>معاون دانشجویی،فرهنگی
 


معاون دانشجویی ، فرهنگی


دکتر سید ابوطالب حسینی

مرتبه علمی:مربی

تلفن :۳۲۱۱۸۰۷۴

پست الکترونیک:sa-hosseyni@kmu.ac.ir

 

>> بازگشت به صفحه قبل