۱۳۹۸ يکشنبه ۳۱ شهريور
 

دانشکده دندانپزشکی>گروههای آموزشی>ارتودنسی


  گروه ارتودنسی 

مدیر گروه بخش ارتودنسی :
 

·           دكنر فرشته صفریان   

  اعضای هیئت علمی گروه :
 

 

.         دکتر ندا سینایی

·         دکتر صادق برخوری

·         دکتر امین امینیان

·         دکتر سمانه صادقی

 
·       دکتر مرضیه کریمی افشار

 

  فهرست دروس نظری و عملی در مقطع دوره دکترای دندانپزشکی :
 

·         ارتودنسی نظری ۱ (۱ واحد: ۱۷ ساعت)

·          ارتودنسی نظری ۲ (۱ واحد: ۱۷ ساعت)

·         ارتودنسی نظری ۳ (۱ واحد: ۱۷ ساعت)

·         ارتودنسی عملی ۱ (۱ واحد: ۳۴ ساعت)

·         ارتودنسی عملی ۲ (۱ واحد: ۳۴ ساعت)

·         ارتودنسی عملی ۳ (۱ واحد: ۳۴ ساعت)

.         ارتودنسی نظری ۴ (۱ واحد: ۳۴ ساعت)

 

 

           >> بازگشت به صفحه قبل