۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور

مدیر گروه:دکتر مسعود پریرخ

سرپرست تخصصی:دکتر آرش شهروان

 

ردیف نام و نام خانوادگی دستیار رشته سال تحصیل
1 دکتر سعید رحمانی اندودانتیکس سوم
2 دکتر نصیر خیر آبادی اندودانتیکس سوم
3 دکتر سارا صوفی آبادی اندودانتیکس سوم
4 دکتر نفیسه فرحیان زاده اندودانتیکس سوم
5 دکتر آزاده هاشمی اندودانتیکس دوم
6 دکترآناهیتا صفارزاده اندودانتیکس دوم
7 دکتر رحیم فریدونی اندودانتیکس دوم

 

>> بازگشت به صفحه قبل