۱۳۹۸ شنبه ۳۱ فروردين
نیمه شعبان
گرامیداشت روز علوم آزمایشگاهی در مرکز آموزشی درمان

گرامیداشت روز علوم آزمایشگاهی در مرکز آموزشی درمانی شفا

تجلیل از جانبازان و ایثارگران در مرکز آموزشی درمان
مشاهده اطلاعیه ها
بیمارستان شفا
بخش چشم