۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد

جشنواره غذا و شیرینی سنتی استان کرمان ویژه کارکنان دانشگاه، 22 دی ماه برگزار می شود.

 

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شفا، متقاضیان جهت ثبت نام می توانند تا پایان وقت اداری دوشنبه 17 دی ماه به سایت حوزه بانوان دانشگاه به نشانیkmu.ac.ir/fa/bkh  مراجعه نمایند.