۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۱ مرداد

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شفا در روز شنبه 14 اردیبهشت ماه 98 با حضور دکتر نکویی مقدم، دکتر مصدق  رئیس و مدیر مرکز،  دکتر خدارحمی فوق تخصص جراحی قلب، آقای صوفی آبادی مدیر پرستاری و سایر همکاران از خانم بنی اسدی پرستار بخش آی سی یو قلب که تا چند روز آینده به افتخار بازنشستگی نائل می شوند با اهدا شاخه گل تقدیر شده و از زحمات ایشان که سه دهه در  راه نجات جان بیماران تلاش کردند تشکر بعمل آمد.