۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۱ مرداد

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شفا در روز چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه 98  پنجمین جلسه ستاد اجرایی تبادل و رسیدگی الکترونیک اسناد  با حضور دکتر دلیلی مدیر  دفتر ارزیابی فناوری، تدوین و تعرفه سلامت  و کارشناسان این حوزه در معاونت درمان دانشگاه و دکتر نکویی مقدم ، دکتر مصدق ، دکتر شفیعی رئییس ، مدیر ، معاون درمان این مرکز و سایر اعضای این ستاد در محل دفتر ریاست این مرکز برگزار گردید.

در این جلسه وضعیت فعلی شاخص های بیمارستانی بر اساس دستورالعمل،  گزارشهای مصوبات ستاد و گزارش خطاهای سامانه سپاس بررسی و مطرح گردید.

1 (2)
1 (3)
1 (4)
1 (5)
1 (1)