۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
دیدار با مادرسردار شهید احمد عبدالهی
۱۳۹۸ يکشنبه ۳۰ تير
دیدار با مادرسردار شهید احمد عبدالهی
دیدار با مادرسردار شهید احمد عبدالهی
طرح رایگان چک قند خون توسط استقرار اتوبوس دیابت در مرکز آموزشی درمانی شفا
۱۳۹۸ شنبه ۲۹ تير
39 درصد از افرادی که مورد چک قند خون قرار گرفتند مبتلا به دیابت بودند
طرح رایگان چک قند خون توسط استقرار اتوبوس دیابت در مرکز آموزشی درمانی شفا
وجوهات کفاره و فطریه در راه کمک به افراد بی بضاعت هزینه میگردد
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
وجوهات کفاره و فطریه در راه کمک به افراد بی بضاعت هزینه میگردد
وجوهات کفاره و فطریه در راه کمک به افراد بی بضاعت هزینه میگردد
سه شنبه های مهدوی در مرکز آموزشی درمانی شفا
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۵ تير
سه شنبه های مهدوی در مرکز آموزشی درمانی شفا
سه شنبه های مهدوی در مرکز آموزشی درمانی شفا
حضور خادمین امام رضا (ع) در مرکز آموزشی درمانی شفا
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۶ تير
حضور خادمین امام رضا (ع) در مرکز آموزشی درمانی شفا
حضور خادمین امام رضا (ع) در مرکز آموزشی درمانی شفا
تقدیر از سه دهه تلاش یکی از پرستاران در مرکز آموزشی درمانی شفا
۱۳۹۸ پنج شنبه ۶ تير
تقدیر از سه دهه تلاش یکی از پرستاران در مرکز آموزشی درمانی شفا
تقدیر از سه دهه تلاش یکی از پرستاران در مرکز آموزشی درمانی شفا
پیوستن دکتر نکویی مقدم به بسیج ملی کنترل فشارخون
۱۳۹۸ سه شنبه ۴ تير
پیوستن دکتر نکویی مقدم به بسیج ملی کنترل فشارخون
پیوستن دکتر نکویی مقدم به بسیج ملی کنترل فشارخون
بازدید معاونت مرکز مدیریت پیوند اعضای وزارت بهداشت از بخش دیالیز ، کلینیک ام اس مرکز آموزشی درمانی ش...
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد
بازدید معاونت مرکز مدیریت پیوند اعضای وزارت بهداشت از بخش دیالیز ، کلینیک ام اس مرکز آموزشی درمانی شفا
بازدید معاونت مرکز مدیریت پیوند اعضای وزارت بهداشت از بخش دیالیز ، کلینیک ام اس مرکز آموزشی درمانی شفا
پایش فشارخون در پایگاه مستقر در مرکز آموزشی درمانی شفا
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ خرداد
همزمان با مرحله اجرایی بسیج ملی کنترل فشار خون در کشور، پایگاه اندازه گیری فشار خون در مرکز آموزشی درمانی شفا راه اندازی شده و فشار خون کارکنان و مراجعه کنندگان به این مرکز مورد پایش قرار می گیرد
پایش فشارخون در پایگاه مستقر در مرکز آموزشی درمانی شفا
راه اندازی پایگاه غربالگری بسیج کنترل فشارخون در مرکز آموزشی درمانی شفا
۱۳۹۸ جمعه ۱۷ خرداد
پایگاه غربالگری بسیج کنترل فشارخون در مرکز آموزشی درمانی شفا با حضور مدیران این مرکز راه اندازی گردید
راه اندازی پایگاه غربالگری بسیج کنترل فشارخون در مرکز آموزشی درمانی شفا