۱۳۹۸ شنبه ۳ فروردين

اداره خدمات آموزش:

احمد لنگری زاده: مسئول آموزش

ام البنین قاسمی: کارشناس آموزش- مسئول امور اداری- آمار- فراگیران غیر پزشکی

سلمه همنشین فرد: کارشناس آموزش- مسئول پاویون ها- راه اندازی و بروز رسانی سایت معاونت آموزشی - مسئول کنترل سیستم حضور و غیاب فراگیران

نفیسه امیری نژاد: کارشناس آموزش- کارشناس اعتبار بخشی آموزشی