۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور

دوره های آموزشی برگزار شده در این مرکز :

  • کارگاه "ارزیابی مهارت های بالینی (OSCE) "
  • کارگاه "اخلاق پزشکی"
  • کارگاه "هموویژلانس (شناخت فرآورده های خونی و عوارض انتقال خون)"
  • کارگاه ارتقاء اثرگذاری کیفیت پژوهشی (نحوه بالا بردن Hindex)
  • کارگاه "ارتقاء اعضای هیات علمی"
  • کارگاه "استدلال بالینی"