۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ آذر

 

در راستای نیازسنجی نیروهای خدمات بیمارستان و نظارت بر عملکرد شرکت های خصوصی، کارشناسان واحد خدمات پشتیبانی دانشگاه از بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) شهرستان شهربابک بازدید کردند.

 

در حاشیه این بازدید کلاس آموزشی برای کلیه پرسنل شرکتی برگزار و نکات لازم توسط سلمانی و افضلی کارشناسان واحد خدمات پشتیبانی دانشگاه ارائه شد.