۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد

 

بیمارستان ولی عصر "عج" شهربابک موفق به دریافت گواهینامه اعتباربخشی درجه یک ملی شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهربابک، اعطای این گواهینامه براساس ارزیابی سالیانه کل بیمارستان‌های کشور توسط ارزیابان دانشگاه و سپس توسط ارزیابان ارشد وزارت بهداشت صورت گرفته است.

گفتنی است تیم بازرسی متشکل از نمایندگان و ارزیابان ملی وزرات بهداشت سال گذشته به منظور بررسی سنجه های ارزشیابی مبتنی بر استانداردهای مصوب، سفری چند روزه به بیمارستان ولی عصر شهربابک داشتند.

این کارگروه، بررسی دقیق از تمامی قسمت های اداری و بخش های درمانی را بر طبق سنجه های تعریف شده و استانداردهای مصوب وزارت بهداشت به عمل آوردند.

 در نهایت این بیمارستان را واجد شرایط و دریافت گواهینامه ملی اعتباربخشی دانسته و درجه یک ملی را به این مرکز درمانی اعطاء کردند.

 این موفقیت بزرگ حاصل تلاش شبانه روزی و بی وقفه کلیه ی پرسنل بیمارستان و عشق و ایمان آنان به پیشرفت و سربلندی این مرکز درمانی می باشد.