۱۳۹۶ يکشنبه ۲۶ آذر

 

 

 مهندس محمد علی شهابی

 

سمت : سرپرست مرکز بهداشت شهربابک

سوابق مدیریتی: 15 سال

تحصیلات:  کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

تلفن دفتر:  34114850-034

   
   
   

مهندس سجاد میرشکاریان بابکی

 

سمت : معاون اجرایی و بهداشتی مرکز بهداشت شهربابک

تحصیلات:  کارشناس بهداشت حرفه ای

تلفن دفتر:   34114850-034