۱۳۹۶ يکشنبه ۶ اسفند

 

                                                     بهداشت محیط

 

 

 

معرفی پرسنل

 

مسئول بهداشت محیط

 

      آقای مهندس روح الله کافی زاده

 

      رزومه:متولد 1358 در سال 1385 استخدام مرکز بهداشتی درمانی شهرستان رودبار شدند که به مدت       چهار سال در شهرستان رودبار به عنوان مسئول واحد بودند و از سال 1394 به مرکز بهداشت                   شهرستان شهربابک منقل شدند وازابتدای خدمت در شهرستان شهربابک بعنوان مسئول واحد بهداشت محیط             مشغول بخدمت میباشند.

 

      تلفن تماس: 34117784-034

 

سایر پرسنل

  آقای مهندس محمدرضا مرادی کارشناس بهداشت محیط
       ستادی آقای مهندس مهران شکیبایی کارشناس بهداشت محیط
  خانم مهندس فرزانه پور امینی کارشناس بهداشت محیط
     
     
  آقای ابوذر انصاری بازرس مرکز جامع سلامت شهری شماره سه
  خانم فاطمه حیدری بازرس مرکز جامع سلامت شهری شماره سه
       مراکز خانم طیبه پوراکبریان بازرس مرکز جامع سلامت شهری شماره دو
  آقای عبدالعلی خرسندی بازرس مرکز جامع سلامت شهری شماره دو
  خانم اشرف استبرقی بازرس مرکز جامع سلامت شهری شماره یک
  خانم طیبه قائنی متصدی آزمایشگاه آب
  خانم مریم کهنوجی بازرس مرکز جامع سلامت شهری روستایی خاتون آباد

 

 

 

 

تاریخچه بهداشت محیط

 

برای مشاهده تاریخچه بهداشت محیط روی دانلود کلیک نمایید.

 

 

 

شرح وظایف

 

1-- جمع آوری آمار و تفسیر و جمع بندی و ارسال آنها به کرمان

2- نمونه برداری از مواد غذای مشکوک به فساد

3- نمووه برداری میکروبی و شیمایی از آب آشامیدنی

4- بازدید از مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی

5- انجام عملیات بهسازی محیط روستاها

6- جمع آموری آمار مراکز بهداشتی و ارسال به دانشگاه علوم پزشکی استان

7- برگزاری جلسات بازآموزی جهت کاردان و بهورزان و جاسات آموزی برای انساف

8-بازدید از مراکز و اماکن عمومی

9- بازدید از یهداشت محیط مدارس

10- رسیدگی به شکایات مردمی

11- نظارت بر فعالیت های بهداشت محیط ، کاردانان ، مراکزو درمانی