۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور

                              

                                                       امور داروئی

 

 

 

 

معرفی پرسنل

 

مسئول واحد دارویی

 

       نام ونام خانوادگی: آقای پرویز شاه حسینی

 

       رزومه: متولد سال 1344در شهرستان شهربابک می باشد و دارای مدرک دیپلم بهیاری  و در سال  1369                             استخدام دانشگاه علوم پزشکی کرمان شدندو به مدت نه سال متصدی داروخانه مرکز جامع سلامت روستایی دهج                بودند وبعد از آن دوسال متصدی داروخانه بیمارستان ولیعصر(عج) شهربابک بودند واز سال 1380بعنوانمسئول امور                    داروئی دراین مرکز مشغول بخدمت میباشند

 

       تلفن تماس:34112188-034

 

سایر پرسنل

     

       خانم عصمت کشاورز کارشناس  داروئی

 

 

 

 

 

 

 شرح وظایف

 

1- بررسی موجودی دارو خانه و درخواست دارو

2- کنترل و ثبت مرتب موجودی داروخانه

3- نظارت و کنترل دقیق تاریخ مصرف دارو و لوازم

4- مسئولیت واحد امور دارویی مرکز و نظارت بر کار پرسنل 

5- نظارت بر انبار گردانی پایان سال و تهیه لیست

6- درخواست دارو از شرکت دارویی

7- کنترل و تعویض داروهای تاریخ نزدیک

8- درخواست و توزیع مواد آزمایشگاهی