۱۳۹۷ جمعه ۲۸ دي

 

                                                           حسابداری

 

 

 

معرفی پرسنل

 

مسئول واحد حسابداری

       

       آقای حسین جباری

 

       رزومه:متولد سال 1359 در شهرستان شهربابک و دارای مدرک لیسانس حسابداری می باشد و در سال 1389 استخدامدانشگاه علوم پزشکی کرمان شدندو به مدت هشت سال بعنوان کارشناس حسابداری بیمارستان ولیعصر شهربابک مشغول بخدمت بودند از سال 1395 بعنوان مسئول امور مالی این مرکز مشغول بخدمت میباشند.

       

       تلفن تماس:03434112184

 

 سایر پرسنل:

 

       زهرا طهماسبی کارشناس حسابداری
       زهرا محمودی کارشناس حقوق و دستمزد

 

     

 

 

 

شرح وظایف

 

1- رسیدگی و رفع مشکلات اسناد حسابداری واخواهی شده

2- ثبت و رسیدگی وتفکیک اسناد حسابداری

3- بایگانی پیگیری اعتبارات تنخواه

-4  ارسال لیست بیمه کار کنان به اداره بیمه

5- کلیه کارهای بانکی مربوط به ستاد 

6- حقوق کارکنان قراردادی و شرکتی

7- تهیه لیست اضافه کار کارکنان

8-تهیه لیست کارانه کارکنان

9- تهیه لیست بیمه کارکنان قراردادی

10- رسیدگی به پرداختهاو علی الحسابها و درآمدها

11- تهیه و تنظیم پیش نویس و دستورات و فرم های محاسباتی

12- تهیه تراز عملیاتی و تهیه و تنظیم حسابها

13- حسابداری تعهدی 

14- بایگانی اسناد هزینه