۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور

 

                   مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی شماره دو                                                                                                     

 

 

 

مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی شماره دو در سال 1346 تاسیس گردیده  این مرکز در فاصله یک کیلومتری ستاد مرکزی با یک پایگاه ضمیمه و یک پایگاه غیرضمیمه و جمعیت تحت پوشش 25013 نفر با 28 نفر پرسنل با مدیریت خانم دکتر بتول احمدپور  مدیر (مرکز و پایگاه ضمیمه) و خانم دکتر مینا پورجعفریان مدیر پایگاه غیر ضمیمه ارئه خدمت مینمایند.

 

 

 

اسامی پرسنل

 

 

 

 

               خانم دکتر بتول احمدپور مسئول مرکز
       
               خانم دکتر نرجس احمدپور پزشک عمومی
             مرکز                         خانم مریم حجی زاده ماما
               خانم ربابه بیگم حسینی بهورز موروئیه
               آقای حسن طهماسبی بهورز موروئیه

 

 

 

                خانم دکتر بتول احمدپور مسئول پایگاه ضمیمه
     
                آقای دکتر علی ملایی دندنپزشک
               آقای دکتر داوود ملایی دندانپزشک
               آقای دکتر جعفر طاهرنزاد دندانپزشک
     
                خانم سکینه جباری مراقب سلامت
                خانم مریم مرادی مراقب سلامت
                خانم طیبه احمدی مراقب سلامت
                خانم مهدیه فاضلی مراقب سلامت
                خانم فاطمه ریاحی مراقب سلامت
پایگاه ضمیمه شهری               خانم صدیقه وزیری مراقب سلامت
                خانم فاطمه امین پور مراقب سلامت
                خانم مهدیه حکیمی مراقب سلامت
                خانم معصومه خمر مراقب سلامت
                خانم سکینه جباری ماما
                  خانم فاطمه حیدری کارشناس بهداشت محیط
                آقای ابوذر انصاری کارشناس بهداشت محیط
                خانم فرزانه نجف زاده منشی دندانپزشک

 

 

  خانم دکتر مینا پورجعفریان مسئول پایگاه غیرضمیمه
     
  خانم محدثه قاسمی مراقب سلامت
  خانم طاهره طهماسبی مراقب سلامت
پایگاه غیرضمیمه شهری خانم فاطمه ریاحی مراقب سلامت
  خانم فریبا شکیبا ماما
  خانم فاطمه اسدی واکسیناتور
  آقای محسن ابراهیمی سرایدار

 

 

 

 

 

لیست خدمات

 

 

درمان سرپایی

تزریقات و پانسمان

واکسیناسیون

بهداشت و تنظیم خانواده(مراقبت از زنان باردار،مراقبت کودکان، تنظیم خانواده، پاپ اسمیر، مراقبت از سالمندان)

مبارزه با بیماریها

بهداشت محیط

داروخانه

 

 

 

خانه بهداشت

 

نام خانه بهداشت تلفن تماس
خانه بهداشت موروئیه 034-34118690
خانه بهداشت رباط 034-34153216

 

 

 

 

 

آدرس مرکز:

شهربابک _ میدان مادر _ خیابان شهید منتظری _ درمانگاه شهید بهزادی_

مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی شماره دو(بهزاد فرخ)

 

آدرس پایگاه ضمیمه:

شهربابک _ میدان مادر _ خیابان شهید منتظری _ درمانگاه شهید بهزادی _

پایگاه ضمیمه شهری و روستایی شماره دو

 

آدرس پایگاه غیرضمیمه:

شهربابک _میدان امام حسن _خیابان شهدای پیرجل جنب حسینیه پیرجل _

پایگاه غیر ضمیمه پیرجل

 

     
تلفن تماس مرکز: 034-34113114
تلفن تماس پایگاه ضمیمه: 034-34113114 ، 034-34120440 ، 034-34110486
تلفن تماس پایگاه غیرضمیمه: 034-34132282