۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ فروردين

                                                     

 

 

                   نام و نام خانوادگي : جناب دكتر ناصر مرتضي زاده                                تحصيلات : متخصص قلب و عروق

 

 

                   سمت: رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان