۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي
همزمان با روز پزشک، جمعی از پرسنل بیمارستان با حضور در اتاق مدیر گروه روانپزشکی ، ضمن اهدای گل و شیرینی، این روز را گرامی داشتند.