۱۳۹۷ جمعه ۲۶ بهمن
فریبا خسروی مدیره خدمات پرستاری بیمارستان شهید بهشتی موفق به کسب عنوان پرستار نمونه کشوری شد.

از سوی دکتر رشیدی نژاد رییس دانشگاه و دکتر نمکی وزیر بهداشت با اهدای لوح تقدیری از زحمات وی تقدیر شد.