۱۳۹۸ سه شنبه ۴ تير
مترون بیمارستان شهید بهشتی پرستار نمونه کشوری شد
فریبا خسروی مدیره خدمات پرستاری بیمارستان شهید بهشتی موفق به کسب عنوان پرستار نمونه کشوری شد.

از سوی دکتر رشیدی نژاد رییس دانشگاه و دکتر نمکی وزیر بهداشت با اهدای لوح تقدیری از زحمات وی تقدیر شد.