۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
استقرار صندوق جمع آوری کمک های نوع دوستانه در محوطه بیمارستان

در آستانه فرا رسیدن سال نو صندوق جمع آوری کمک های نوع دوستانه به نفع ایتام ، بیماران و نیازمندان در بیمارستان مستقر گردید.