۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۱ مرداد
برگزاری کلاس آموزشی حسابداری کالا در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

 کلاس آموزشی حسابداری کالا در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی برگزار شد.در این کلاس آموزشی، جواد رادمنش مسئول رسیدگی اسناد دانشگاه درخصوص آیین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه مطالبی برای گروه هدف، پرسنل حسابداری و واحد درآمد این بیمارستان بیان کرد.