۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد
اهدا خون در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

 با پیگیری واحد امور فرهنگی بیمارستان و استقرار پایگاه سیار انتقال خون در تاریخ سه شنبه 11 تیرماه، 18 نفراز کارکنان این مرکز در اقدامی خداپسندانه،  8 هزار و 100  سی سی از خون خود را اهدا کردند.