۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۱ مرداد
برگزاری کلاس آموزشی ارگونومی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

 کلاس آموزشی ارگونومی در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی برگزار شد.در این کلاس مهندس امین خجسته کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز مطالبی درخصوص ارگونومی، رعایت صحیح اصول ارگونومی درمحیط کار، مشکلات وبیماری های ایجاد شده برای پرسنل و عدم رعایت اصول ارگونومی بیان کرد.

همچنین بعضی از حرکات ورزشی ساده که می توان درمحیط  کار بعد ازنشستن های طولانی مدت انجام داد آموزش داده شد.