۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
عکس  رشته تحصیلــی نام و نام خانوادگی سمت
متخصص روانپزشکی دکتر عبدالرضا صباحی مدیرگروه روانپزشکی
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان  دکتر مهین اسلامی شهربابکی رئیس بيمارستان

پزشکی عمومی

دکترمحمد کاویانی مدیر بیمارستان
لیسانس پرستاری فريباخسروي مدیر خدمات پرستاری
--------- ----------- رئیس امور اداری
لیسانس مدیریت دولتی  زیبا سیف الدین پور رئیس حسابداری