۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير

روند پذیرش :

نوبت دهی این درمانگاه از ساعت ۷/۳۰ صبح می باشد که هفت مراجعه برای اساتید و بقیه مراجعه کنندگان توسط دستیارمربوطه ویزیت می شوند.

 

برنامه حضور روانپزشکان در درمانگاه روانپزشکی بزرگسال:

   شنبه :  آقای دکتر محمد شادروان (هر هفته)– خانم دکترمهین اسلامی شهربابکی ، خانم دکترنوشین پرورش(یک هفته درمیان )

  یکشنبه : آقای دکتر عبدالرضاصباحی  ، خانم دکتر شهرزاد مظهری ( یک هفته در میان )

   دوشنبه : آقای دکتر علیرضا غفاری نژاد

  سه شنبه : آقای  دکتر قدرت الله رجبی زاده

  چهارشنبه : آقای دکتر نبی بنازاده  ، آقای دکتر محمد شادروان

  پنج شنبه : آقای دکتر نوید خلیلی