۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور

-برگزاری آزمون الکترونیکی تحت عنوان آموزش مهارتهای سواد اطلاعاتی در تاریخ 98/04/23

 

-برگزاری نمایشگاهی از منابع خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 98 در کتابخانه مرکز جهد بازدید پرسنل و پزشکان واعضای هیات علمی بیمارستان در تاریخ 98/05/19

 

-لیست کتب جدید خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 98 در کتابخانه و در قسمت تازه های کتاب وب سایت بیمارستان