۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور

 

تماس با ما :

    نشانی : کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی،

   کد پستی : 7618834115

   فاکس : 32110931-034

   تلفن : ( داخلی 1106)/32110408-034

   پست الکترونیک : beheshtylib@gmail.com