۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد

 

افتخار آفرینی دیگری توسط دانشجویان فیزیولوژی
             
ضمن عرض تبریک به دانشجویان ذیل که اخیراً به عنوان دانشجوی برتر پژوهشی انتخاب شده اند و با تشکر از اساتید محترم و آرزوی موفقیت بیشتر برای این دانشجویان در آینده و کسب افتخارات بیشتربرای دانشگاه علوم پزشکی :

1- آقای محمد عباس بجشک : پژوهشگر برتر استان
2- آقای محمد امین راجی زاده : دانشجوی فوق لیسانس برتر پژوهشی دانشگاه
3- آقای یاسر معصومی :  دانشجوی دکترای  برتر پژوهشی دانشگاه

                                                                                                      دکتر محمد خاکساری حداد
                                                                                               مدیر گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی