۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد

 

سومین جشنواره ایده های خلاقانه با رویکرد کارآفرینی، توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، صندوق پژوهش و فناوری استان کرمان ، دانشگاه ولی عصر رفسنجان ، مجتمع آموزش عالی بم ، پارک علم و فناوری استان کرمان ، بنیاد ملی نخبگان ، شتابدهنده نوآوری تگ و مرکز نوآوری استان کرمان در اردیبهشت ماه سال 1398 برگزار می گردد. این جشنواره در راستای زمینه سازی برای تحقق دانشگاه کارآفرین و با هدف توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و نوآور، توسعه و ترویج ایده پروری و هدایت ایده های خلاق و نوآور برای تولید ثروت و ایجاد اشتغال مولد، برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه کارآفرینان و صاحبان ایده های خلاق دعوت می گردد تا با ارسال ایده های خود و شرکت در این جشنواره ما را در راستای توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در کشور یاری نمایند. برگزیدگان جشنواره از جوایز ارزشمندی برخوردار خواهند شد :
خروجی نهایی این جشنواره، انتخاب ایده­ ها و طرح‌‌های برتری است که امکان تجاری شدن طرح و تولید محصول را داشته باشند.

 

   سایت جشنواره: http://fcie3th.uk.ac.ir