۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي
کنفرانس علمی یک روزه مهارت‌های آزمایشگاهی در تشخیص انگل‌های مهم پزشکی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي
کنفرانس علمی یک روزه مهارت‌های آزمایشگاهی در تشخیص انگل‌های مهم پزشکی
کنفرانس علمی یک روزه مهارت‌های آزمایشگاهی در تشخیص انگل‌های مهم پزشکی
قابل توجه کلیه مراجعین کتابخانه مرکزی
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۸ دي
قابل توجه کلیه مراجعین کتابخانه مرکزی
قابل توجه کلیه مراجعین کتابخانه مرکزی
نخستین رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سلامت در سطح ملی
۱۳۹۷ شنبه ۲۴ آذر
نخستین رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سلامت در سطح ملی
نخستین رویداد هم اندیشی در عرصه بیمه سلامت در سطح ملی
بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
۱۳۹۷ دوشنبه ۱۹ آذر
بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
افتخار آفرینی دانشجویان گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۴ آذر
افتخار آفرینی دانشجویان گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی
افتخار آفرینی دانشجویان گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی
دریافت گرنت پژوهشی جهت برگزیدگان آزمون گروهی دهمین المپیاد علمی
۱۳۹۷ شنبه ۱۹ آبان
دریافت گرنت پژوهشی جهت برگزیدگان آزمون گروهی دهمین المپیاد علمی
دریافت گرنت پژوهشی جهت برگزیدگان آزمون گروهی دهمین المپیاد علمی
دسترسی به 50 عنوان کتاب مرجع بالینی نسخه 2019 میلادی از ناشر Clinical Key
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۷ تير
دسترسی به 50 عنوان کتاب مرجع بالینی نسخه 2019 میلادی از ناشر Clinical Key
دسترسی به 50 عنوان کتاب مرجع بالینی نسخه 2019 میلادی از ناشر Clinical Key
جذب دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی
۱۳۹۷ دوشنبه ۳۱ ارديبهشت
جذب دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی
جذب دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی
لیست آزمایشات قابل انجام در گروه بیوشیمی
لیست آزمایشات قابل انجام در گروه بیوشیمی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۹ فروردين
گروه بیوشیمی آمادگی خود را جهت انجام آزمایشات ...
لیست آزمایشات قابل انجام در گروه بیوشیمی
فراخوان همکاری رابطین بین الملل دانشجویی
۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۶ اسفند
فراخوان همکاری رابطین بین الملل دانشجویی
فراخوان همکاری رابطین بین الملل دانشجویی