۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت

 

عکس نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت تلفن تماس آدرس ایمیل
دکتر سیدحسن افتخار واقفی  دکترای علوم تشریح رئیس دانشکده

33257672

33257319

sheftekharvaghefi@kmu.ac.ir
دکتر زهرا سلطانی دکترای فیزیولوژی معاون آموزشی

33257672

33257319

z.soltani@kmu.ac.ir
دکتر منظومه شمسی میمندی دکترای فارماکولوژی معاون پژوهشی​

33257672

33257319

manzume@yahoo.com
دکتر نادر شاهرخی دکترای فیزیولوژی

 معاون اداری و مالی

33257672

33257319

nshahrokhisa@yahoo.com
دکتر علی حسینی نسب فوق تخصص عفونی  سرپرست معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی

33257660

داخلی 387

ali4221@gmail.com
دکتر رضوان امیری متخصص پوست سرپرست معاونت آموزش بالینی 33257315 rezvanamiri1358@yahoo.com
دکتر داوود کلانتر دکترای  باکتری شناسی تخصصی

مسئول تحصیلات

تکمیلی

33257660

داخلی 357

 d.kalantar@kmu.ac.ir
خانم ژیلا علی حسینی کارشناسی ارشد پرستاری مدیر امور بیمارستان ها

33257672

33257319

 
دکتر علیرضا امیربیگی متخصص جراحی عمومی  مسئول EDO

33257660

داخلی 246

ali_amirbeigi@yahoo.com

آقای احمدرضا سلیمانی کارشناس تربیت بدنی رئیس امور عمومی 33257674   
خانم منوره علیزاده فوق لیسانس مدیریت مالی  رئیس امور مالی 33257320 monavaralizadeh@yahoo.com