۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور

1- دوره آموزش پزشکی عمومی

2- دوره  تحصیلات تکمیلی شامل : 

19 رشته دستیاری بالینی - 6 رشته دکترای تخصصی- 8 رشته کارشناسی ارشد

 

دستیاری Ph.D MSC
ارتوپدی آناتومی آناتومی
اطفال   انگل شناسی  انگل شناسی
اورولوژی باکتری شناسی  ایمنی شناسی
بیماریهای مغز و اعصاب بیوشیمی بیوشیمی
بیهوشی علوم اعصاب  فیزیولوژی
پاتولوژی فیزیولوژی قارچ شناسی
پزشک خانواده   میکروب شناسی
پوست   ویروس شناسی
جراحی عمومی    
جراحی مغز و اعصاب    
چشم    
داخلی    
رادیوآنکولوژی    
رادیولوژی    
روانپزشکی    
زنان و زایمان    
طب اورژانس    
قلب و عروق    
گوش و حلقو بینی