۱۳۹۸ دوشنبه ۳۰ ارديبهشت

 

عکس نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت تلفن تماس آدرس ایمیل
دکتر نادر شاهرخی دکترای فیزیولوژی

معاون اداری و مالی

33257672

33257319

nshahrokhisa@yahoo.com
احمدرضا سلیمانی کارشناس تربیت بدنی رئیس امور عمومی 33257674  
منوره علیزاده فوق لیسانس مدیریت مالی رئیس امور مالی 33257320 monavaralizadeh@yahoo.com