۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور

در سال ۱۳۷۰ تنها عضو گروه جناب آقای دکترجانقربانی بود. ایشان به کمک تعدادی از همکاران بالینی و همکاران دانشکده بهداشت دروس نظری را ارائه می نمودند. کارآموزی بهداشت توسط همکاران مرکز بهداشت  شهرستان کرمان انجام می­شد. برای انجام کارورزی دانشجویان به بخش عفونی معرفی می­شدند.

سپس جناب آقای دکتر روحانی مدیریت گروه را به عهده گرفتند و با همراهی جناب آقای دکترجانقربانی اقدامات ذیل انجام شد .

۱-  انتخاب فیلد برای کارآموزی و کارورزی در مراکز بهداشتی درمانی روستایی و خانه های بهداشت شهرستان های کرمان، زرند بردسیر و سیرجان و آموزش رابطین و پرسنل دخیل در امر آموزش.

۲-  تجهیز فیلد برای اسکان و بیتوته دانشجویان.

۳-  جذب اعضای هیأت علمی و کارشناس گروه سرکار خانم شفیعی .

۴-  اخذ ردیف بودجه مستقل

۵-  توسعه کمی و کیفی گروه با همکاری اعضای جدید

۶-  آموزش در فیلد توسط اعضای محترم گروه

 

سپس گروه پزشکی اجتماعی علیرغم کمبودها، علاوه بر نقش در آموزش پزشکی عمومی، آموزش  MPH پزشک خانواده را نیز به عهده گرفت. ضمناً همکاران گروه در طول سالهای متمادی در مدیریت کلان دانشگاه و هیأت رئیسه حضور مؤثر داشته­اند که کماکان ادامه دارد.

          

در حال حاضر مدیریت گروه به عهده آقای دکتر خالویی است و گروه 7 عضو هیأت علمی دارد: پنج نفر متخصص پزشکی اجتماعی ( دکتر حسین صافی زاده – دکتر علی خالویی –دکتر حبیبه احمدی پور - دکتر مینا دانایی - دکتر محسن مؤمنی ) ، یک نفر متخصص کودکان ( دکتر علی اکبر روحانی ) و یک نفر متخصص روانپزشکی ( دکتر بهشید گروسی)

 

از سال ۱۳۹۵ این گروه پذیرش دستیار پزشکی خانواده را با کمک سایر گروههای آموزشی دانشکده پزشکی آغاز نموده و  دستیاران از اول اردیبهشت ماه ۹۵ تحصیل در رشته تخصصی پزشکی خانواده را شروع نمودند.