۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد

 

دانشکده پزشکی دارای دو لانه حیوانات جهت تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی است. لانه حیوانات شماره یک دارای 6 اتاق با فضای 50 متر مربع جهت تکثیر و پرورش موش کوچک و خرگوش و لانه حیوانات شماره دو با فضای 65 متر مربع جهت تکثیر و پرورش موش صحرایی بزرگ و خوکچه هندی در نظر گرفته شده است. در حال حاضر کلیه تکثیر و پرورش در لانه حیوانات شماره یک انجام می گردد.