۱۳۹۸ يکشنبه ۳۰ تير

رسالت:

رشته ميكروبشناسي پزشكي يكي از رشته‌هاي علوم پايه پزشكي است كه بر اساس استانداردهاي قابل قبول و با استفاده از تكنيكهاي رايج آزمايشگاهي در تشخيص بيماريهاي عفوني در خدمت جامعه است و در تحقيقات ملي سهيم است و همچنين در آموزش نظري و عملي دانشجويان در رشته‌هاي مرتبط، در خدمت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي است.