۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير

تقويم دانشگاهی نيمسال دوم 98-97

1- انتخاب واحد: دوشنبه 97/11/8 لغایت جمعه 97/11/12

2- شروع کلاسها: شنبه 97/11/13

3- حذف و اضافه: شنبه 97/11/27  لغایت یک شنبه 97/11/28

4- حذف تکدرس : سه شنبه 98/2/24 لغایت چهارشنبه 98/2/25

5- پایان کلاسها: پنج شنبه 98/3/30

6- امتحانات میان ترم : شنبه 98/1/24  لغایت چهارشنبه 98/2/25 

7- امتحانات پایان ترم: شنبه 98/4/1  لغایت شنبه 98/4/22

ضمناً 4 روز اول امتحانات مربوط به گروه معارف می­باشد
تقويم دانشگاهی نيمسال اول 98-97

1- انتخاب واحد: شنبه 97/6/10 لغایت جمعه 97/6/16

2- شروع کلاسها: شنبه 97/6/17

3- حذف واضافه: دوشنبه 97/7/2 لغایت چهارشنبه97/7/4

4- حذف تکدرس: سه شنبه 97/9/6 لغایت چهارشنبه 97/9/7

5- پایان کلاسها: پنج شنبه 97/10/13

6- امتحانات میان ترم: شنبه 97/8/19 لغایت دوشنبه97/9/19

7- امتحانات پایان ترم: شنبه 97/10/15 لغایت پنج شنبه 97/11/4

ضمناً 4 روز اول امتحانات مربوط به گروه معارف می باشد.