۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي

تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97 :

 

-انتخاب واحد 97/6/10 تا 97/6/16

-شروع کلاسها: 97/6/17

-حذف و اضافه دورس: 97/7/2 تا 97/7/4

-حذف تک درس: 97/9/6 تا 97/9/7

-پایان کلاسها: 97/10/13

-امتحانات میان ترم: 97/8/19 تا 97/9/19

امتحانات پایان ترم: 97/10/15 تا 97/11/4