۱۳۹۸ دوشنبه ۲۵ شهريور

Skip Navigation Links.
Collapse درباره دانشکدهدرباره دانشکده
تاریخچه
اهداف و رسالت دانشکده پزشکی
کادر مدیریتی
برنامه کلی آموزش پزشکی عمومی
رشته ها و مقاطع تحصیلی
برنامه جلسات منظم و عمومی
Collapse بازنگری و اصلاحاتبازنگری و اصلاحات
مجوز بازنگری و اصلاحات
مستندات علوم پایه
مستندات بالینی
مقطع علوم پایه
مقطع فیزیوپاتولوژی
مقطع کارآموزی
مقطع کارورزی
سرفصل دروس و برنامه بازنگری
Collapse مراکز تحقیقاتیمراکز تحقیقاتی
مرکز تحقیقات لیشمانیوز
مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی
Collapse معاونتهامعاونتها
Collapse معاونت آموزشیمعاونت آموزشی
معرفی معاونت
آموزش علوم پایه
آموزش تحصیلات تکمیلی
معاونت اداری و مالی
معاونت پژوهشی
معاونت آموزشی تخصصی و فوق تخصصی
معاونت آموزش بالینی
امور بیمارستانها
دفتر توسعه آموزش
Collapse گروههای آموزشیگروههای آموزشی
Collapse گروههای پایهگروههای پایه
گروره آموزش عمومی
گروه اخلاق پزشکی
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
گروه ایمنی شناسی
گروه بیوشیمی بالینی
گروه پاتولوژی
گروه تربیت بدنی
گروه ژنتیک پزشکی
گروه علوم تشریح
گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی
گروه معارف اسلامی
گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی
Collapse گروههای بالینیگروههای بالینی
گروه ارتوپدی
گروه اورولوژی
گروه بیماریهای مغز و اعصاب
گروه بیهوشی
گروه پزشکی اجتماعی و خانواده
گروه پوست
گروه جراحی عمومی
گروه جراحی مغز و اعصاب
گروه داخلی
گروه رادیوآنکولوژی
گروه رادیولوژی
گروه روانپزشکی
گروه زنان و مامایی
گروه طب اورژانس
گروه قلب و عروق
گروه کودکان
گروه گوش، حلق و بینی
گروه چشم
Collapse کمیته های تخصصیکمیته های تخصصی
دبیر کمیته منتخب ارتقاء
اعضاء کمیته تخصصی ارتقاء علوم پایه
اعضاء کمیته تخصصی ارتقاء علوم بالینی
آئین نامه ها
تماس با ما