۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۱ مرداد

خانم دکتر سهیلا خزاعی و آقای دکتر سعید خزاعی در ششمین همایش سلامت معنوی مقاله ای با عنوان " سلامت معنوی- آموزش و پرورش کودکان" ارایه نمودند.

جهت دریافت فایل مقاله کلیک نمایید.