۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ فروردين

سخنرانی آقای دکتر محمد فنایی در مورد تاثیر ایمان بر سلامت معنوی
۱۳۹۷ جمعه ۳ اسفند
سخنرانی آقای دکتر محمد فنایی اشکوری در همایش سلامت معنوی قم مورخ دوم اسفند 97
سخنرانی آقای دکتر محمد فنایی در مورد تاثیر ایمان بر سلامت معنوی
برگزاری کارگاه های "پرستاری اسلامی (مراقبتهای معنوی بیماران)" در چهار بیمارستان شهر کرمان
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ دي
برگزاری کارگاه های "پرستاری اسلامی (مراقبتهای معنوی بیماران)" در بیمارستان های شهید باهنر، شفا، افضلی پور و شهید بهشتی
برگزاری کارگاه های "پرستاری اسلامی (مراقبتهای معنوی بیماران)" در چهار بیمارستان شهر کرمان
انتشار کتاب راهنماي عمومي اخلاق حرفه اي توسط سازمان نظام پزشکی کشور آبان 97
۱۳۹۷ شنبه ۱۵ دي
راهنماي عمومي اخلاق حرفه اي شاغلین حرف پزشکی و وابسته ي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران
انتشار کتاب راهنماي عمومي اخلاق حرفه اي  توسط سازمان نظام پزشکی کشور آبان 97
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 3
۱۳۹۷ شنبه ۸ دي
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 3
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 3
صدور گواهی شرکت در کارگاه اخلاق حرفه ای با رویکرد سازمانی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر
صدور گواهی شرکت در کارگاه اخلاق حرفه ای با رویکرد سازمانی
صدور گواهی شرکت در کارگاه اخلاق حرفه ای با رویکرد سازمانی
دومین شماره نشریه دانش سلامت و دین
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۲ آذر
نشریه دانش سلامت و دین
دومین شماره نشریه دانش سلامت و دین
برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای با حضور آقای دکتر قراملکی
برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای با حضور آقای دکتر قراملکی
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۵ آبان
برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای با حضور آقای دکتر قراملکی و آقای جانقلی
برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای با حضور آقای دکتر قراملکی
ماهنامه علمی اطلاع رسانی دانش سلامت و دین
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۳ مهر
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قم
ماهنامه علمی اطلاع رسانی دانش سلامت و دین
نتیجه نظرسنجی اساتید از کارگاه روش شناسی پژوهش در سلامت معنوی
۱۳۹۷ پنج شنبه ۴ مرداد
نتیجه نظرسنجی اساتید از کارگاه روش شناسی پژوهش در سلامت معنوی
نتیجه نظرسنجی اساتید از کارگاه روش شناسی پژوهش در سلامت معنوی
نامه آقای دکتر محمدهادی ایمانیه به وزیر بهداشت در خصوص رعايت اخلاق حرفه اي توسط جامعه پزشكي
۱۳۹۷ سه شنبه ۱۲ تير
نامه آقای دکتر محمدهادی ایمانیه مشاورل وزیر در امور دانشگاهها به آقای دکتر هاشمی وزیر بهداشت در خصوص رعايت اخلاق حرفه اي توسط جامعه پزشكي
نامه آقای دکتر محمدهادی ایمانیه به وزیر بهداشت در خصوص رعايت اخلاق حرفه اي توسط جامعه پزشكي