۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير

چهار خوردنی غیر مجاز در طول عمر
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
چهار خوردنی غیر مجاز در طول عمر
چهار خوردنی غیر مجاز در طول عمر
تفاهم نامه مرکز سلامت معنوی و دانشکده طب سنتی ایرانی با مرکز آموزشی درمانی شفا
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۹ تير
تفاهم نامه مرکز سلامت معنوی و دانشکده طب سنتی ایرانی با مرکز آموزشی درمانی شفا
تفاهم نامه مرکز سلامت معنوی و دانشکده طب سنتی ایرانی با مرکز آموزشی درمانی شفا
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 10
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۹ تير
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 10
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 10
برگزاری چهارمین همایش بین المللی سیره نبوی (ص) در طب
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۷ تير
برگزاری چهارمین همایش بین المللی سیره نبوی (ص) در طب در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
برگزاری چهارمین همایش بین المللی سیره نبوی (ص) در طب
فراخوان مقاله دومین همایش «دانشگاه اخلاق‌مدار»
۱۳۹۸ جمعه ۳۱ خرداد
فراخوان مقاله دومین همایش «دانشگاه اخلاق‌مدار»
فراخوان مقاله دومین همایش «دانشگاه اخلاق‌مدار»
سخنی از فردوسی
۱۳۹۸ جمعه ۳۱ خرداد
عواملی که انسان را در تاریکی و ظلمات گم می کند!
سخنی از فردوسی
کتابچه ساعت بیولوژیک
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ خرداد
کتابچه ساعت بیولوژیک تهیه شده در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
برگزاری مدرسه تابستانی سلامت و دین
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۲ خرداد
برگزاری مدرسه تابستانی سلامت و دین ویژه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
برگزاری مدرسه تابستانی سلامت و دین
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 9
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۲ خرداد
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 9
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 9
شعری از ژولیده نیشابوری
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۲ خرداد
شعری از ژولیده نیشابوری
شعری از ژولیده نیشابوری