۱۳۹۸ پنج شنبه ۱ فروردين

اخلاق علمی
۱۳۹۷ شنبه ۲۵ اسفند
اخلاق علمی
اخلاق علمی
سه نوع رویکرد به عقل در تاریخ اسلام
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۹ اسفند
سه نوع رویکرد به عقل در تاریخ اسلام
سه نوع رویکرد به عقل در تاریخ اسلام
فلسفۀ اسلامی و فلسفۀ غرب
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۹ اسفند
فلسفۀ اسلامی و فلسفۀ غرب
فلسفۀ اسلامی و فلسفۀ غرب
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 6
۱۳۹۷ چهارشنبه ۸ اسفند
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 6
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 6
سین برنامه های همایش ملی سلامت معنوی اسلامی قم
۱۳۹۷ دوشنبه ۶ اسفند
سین برنامه های همایش ملی سلامت معنوی اسلامی قم
سین برنامه های همایش ملی سلامت معنوی اسلامی قم
سخنرانی آقای دکتر اسلامی در زمینه هوش معنوی و نقش آن در زندگی
۱۳۹۷ دوشنبه ۶ اسفند
سخنرانی آقای دکتر شهرام اسلامی در زمینه هوش معنوی و نقش آن در زندگی در کنگره نماز و سلامت روان
سخنرانی آقای دکتر اسلامی در زمینه هوش معنوی و نقش آن در زندگی
معرفی کتاب در حوزه سلامت معنوی
۱۳۹۷ شنبه ۴ اسفند
معرفی کتاب در حوزه سلامت معنوی
معرفی کتاب در حوزه سلامت معنوی
کتاب عشق و زندگی نوشته دکتر دین ارنیش
۱۳۹۷ شنبه ۴ اسفند
کتاب عشق و زندگی نوشته دکتر دین ارنیش
کتاب عشق و زندگی  نوشته دکتر دین ارنیش
همایش بزرگ قرآن، عترت و سلامت ویژه جامعه پزشکی
۱۳۹۷ جمعه ۱۹ بهمن
همایش بزرگ قرآن، عترت و سلامت ویژه جامعه پزشکی 11 و 12 بهمن 97
همایش بزرگ قرآن، عترت و سلامت ویژه جامعه پزشکی
خصلت های مدرنیته
۱۳۹۷ جمعه ۱۹ بهمن
خصلت های مدرنیته
خصلت های مدرنیته