۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد

دانشنامه سلامت معنوی اسلامی انتشار یافت
۱۳۹۸ شنبه ۲۱ ارديبهشت
دانشنامه سلامت معنوی اسلامی نوشته آقای دکتر فریدون عزیزی انتشار یافت
دانشنامه سلامت معنوی اسلامی انتشار یافت
مفاهیم سلامت معنوی اسلامی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت
برگرفته از کتاب دانشنامه سلامت معنوی اسلامی نوشته دکتر فریدون عزیزی
مفاهیم سلامت معنوی اسلامی
اسلاید مطالب ارایه شده در ششمین همایش ملی سلامت معنوی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت
اسلاید مطالب ارایه شده در ششمین همایش ملی سلامت معنوی اسفند 97
اسلاید مطالب ارایه شده در ششمین همایش ملی سلامت معنوی
سلامت معنوی- آموزش و پرورش کودکان
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت
مقاله ارایه شده توسط خانم دکتر سهیلا خزاعی و آقای دکتر سعید خزاعی در ششمین همایش سلامت معنوی
سلامت معنوی- آموزش و پرورش کودکان
نگرش فلسفی- فقهی کلان به مقوله سلامت معنوی از منظر اسلام
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت
مقاله ارایه شده توسط حجت الاسلام عليرضا اعرافي- رييس حوزه علميه كل كشور- در ششمین همایش سلامت معنوی
نگرش فلسفی- فقهی کلان به مقوله سلامت معنوی از منظر اسلام
تاملي بر واژه ي سلامت معنوي
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت
مقاله ارایه شده توسط آقای دکتر مهدی مشکی- عضو گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی در ششمین همایش سلامت معنوی
تاملي بر واژه ي سلامت معنوي
ماهنامه سلامت و دین شماره 8
۱۳۹۸ شنبه ۷ ارديبهشت
ماهنامه سلامت و دین شماره 8
ماهنامه سلامت و دین شماره 8
نوروز، روز نو
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۸ فروردين
نوروز، روز نو
نوروز، روز نو
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 7
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۸ فروردين
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 7
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 7
اخلاق علمی
۱۳۹۷ شنبه ۲۵ اسفند
اخلاق علمی
اخلاق علمی