۱۳۹۸ شنبه ۳۰ شهريور

آیا شرکت در عزاداری محرم افراد را افسرده می کند؟
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ شهريور
آیا شرکت در عزاداری محرم افراد را افسرده می کند؟
آیا شرکت در عزاداری محرم افراد را افسرده می کند؟
برگزاری « دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار با محوریت مسئولیت پذیری»
۱۳۹۸ شنبه ۱۹ مرداد
برگزاری « دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار با محوریت مسئولیت پذیری»- آدرماه 98
برگزاری « دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار با محوریت مسئولیت پذیری»
اسناد مراقبت تسکینی (طبقه بندی شده بر اساس چهارچوب مفهومی WHO)
۱۳۹۸ شنبه ۱۹ مرداد
اسناد مراقبت تسکینی (طبقه بندی شده بر اساس چهارچوب مفهومی WHO)
اسناد مراقبت تسکینی (طبقه بندی شده بر اساس چهارچوب مفهومی WHO)
سیمای مومن واقعی در قرآن
۱۳۹۸ شنبه ۱۹ مرداد
سیمای مومن واقعی در قرآن
سیمای مومن واقعی در قرآن
حق معلم از رساله حقوقی امام سجاد (ع)
۱۳۹۸ شنبه ۱۹ مرداد
حق معلم از رساله حقوقی امام سجاد (ع)
حق معلم از رساله حقوقی امام سجاد (ع)
برگزاری کارگاه ارتقای دانش و مهارت اصول اخلاقی در ارائه مراقبت های حمایتی تسکینی به کودکان و خانواده...
۱۳۹۸ شنبه ۱۹ مرداد
برگزاری کارگاه ارتقای دانش و مهارت اصول اخلاقی در ارائه مراقبت های حمایتی تسکینی به کودکان و خانواده آنان
برگزاری کارگاه ارتقای دانش و مهارت اصول اخلاقی در ارائه مراقبت های حمایتی تسکینی به کودکان و خانواده آنان
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 11
۱۳۹۸ شنبه ۱۲ مرداد
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 11
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 11
خلاصه مطالب ارایه شده در کارگاه مداخلات طب تسکینی
۱۳۹۸ دوشنبه ۷ مرداد
خلاصه مطالب ارایه شده در کارگاه مداخلات طب تسکینی
خلاصه مطالب ارایه شده در کارگاه مداخلات طب تسکینی
برگزاری کارگاه مداخلات طب تسکینی
۱۳۹۸ شنبه ۵ مرداد
برگزاری کارگاه مداخلات طب تسکینی در تاریخ 30 تیرماه 98
برگزاری کارگاه مداخلات طب تسکینی
چهار خوردنی غیر مجاز در طول عمر
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۶ تير
چهار خوردنی غیر مجاز در طول عمر
چهار خوردنی غیر مجاز در طول عمر