۱۳۹۸ يکشنبه ۳ شهريور

اسلاید مطالب ارایه شده در ششمین همایش ملی سلامت معنوی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت
اسلاید مطالب ارایه شده در ششمین همایش ملی سلامت معنوی اسفند 97
اسلاید مطالب ارایه شده در ششمین همایش ملی سلامت معنوی
سلامت معنوی- آموزش و پرورش کودکان
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت
مقاله ارایه شده توسط خانم دکتر سهیلا خزاعی و آقای دکتر سعید خزاعی در ششمین همایش سلامت معنوی
سلامت معنوی- آموزش و پرورش کودکان
نگرش فلسفی- فقهی کلان به مقوله سلامت معنوی از منظر اسلام
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت
مقاله ارایه شده توسط حجت الاسلام عليرضا اعرافي- رييس حوزه علميه كل كشور- در ششمین همایش سلامت معنوی
نگرش فلسفی- فقهی کلان به مقوله سلامت معنوی از منظر اسلام
تاملي بر واژه ي سلامت معنوي
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت
مقاله ارایه شده توسط آقای دکتر مهدی مشکی- عضو گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی در ششمین همایش سلامت معنوی
تاملي بر واژه ي سلامت معنوي
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 8
۱۳۹۸ شنبه ۷ ارديبهشت
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 8
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 8
نوروز، روز نو
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۸ فروردين
نوروز، روز نو
نوروز، روز نو
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 7
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۸ فروردين
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 7
ماهنامه دانش سلامت و دین شماره 7
اخلاق علمی
۱۳۹۷ شنبه ۲۵ اسفند
اخلاق علمی
اخلاق علمی
سه نوع رویکرد به عقل در تاریخ اسلام
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۹ اسفند
سه نوع رویکرد به عقل در تاریخ اسلام
سه نوع رویکرد به عقل در تاریخ اسلام
فلسفۀ اسلامی و فلسفۀ غرب
۱۳۹۷ يکشنبه ۱۹ اسفند
فلسفۀ اسلامی و فلسفۀ غرب
فلسفۀ اسلامی و فلسفۀ غرب