۱۳۹۸ يکشنبه ۳ شهريور

سلامت معنوي؛ مفاهيم و چالش ها
۱۳۹۷ چهارشنبه ۵ ارديبهشت
سلامت معنوي؛ مفاهيم و چالش ها
سلامت معنوي؛ مفاهيم و چالش ها
چرا همدیگر را قبول نداریم ؟
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۷ فروردين
چرا همدیگر را قبول نداریم ؟
چرا همدیگر را قبول نداریم ؟
ارائه واحد درسی "خوشبختی" در دانشگاه ییل آمریکا
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۳ فروردين
ارائه واحد درسی "خوشبختی" در دانشگاه ییل آمریکا
ارائه واحد درسی "خوشبختی" در دانشگاه ییل آمریکا
دیدگاه های اندیشمندان درباره سلامت معنوی
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۳ فروردين
دیدگاه های اندیشمندان درباره سلامت معنوی
دیدگاه های اندیشمندان درباره سلامت معنوی
توجه به بعد معنویت در سلامت افراد
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۲ فروردين
توجه به بعد معنویت در سلامت افراد
توجه به بعد معنویت در سلامت افراد
دلایل استفاده از معنویت درمانگری
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۱ فروردين
دلایل استفاده از معنویت درمانگری
دلایل استفاده از معنویت درمانگری
تعریف خوشحالی از نظر کارل گوستاو یونگ
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۱ فروردين
تعریف خوشحالی از نظر کارل گوستاو یونگ
تعریف خوشحالی از نظر کارل گوستاو یونگ
ضرورت سلامت معنوی برای تعالی و سلامت جامعه
۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۴ اسفند
سلامت معنوی اقدامی زیربنایی و اصولی برای تحقق جامعه متعالی سالم است .
ضرورت سلامت معنوی برای تعالی و سلامت جامعه
سخنان گهربار شادروان پروفسور خدادوست پدر و بنیانگزار پیوند قرنیه
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۰ اسفند
سخنان گهربار شادروان پروفسور خدادوست پدر و بنیانگزار پیوند قرنیه
سخنان گهربار شادروان پروفسور خدادوست پدر و بنیانگزار پیوند قرنیه
اثر باورهای اعتقادی بر پذیرش وقایع زندگی
۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۷ اسفند
باورهاي منتج از نظام اعتقادی، بر میزان پذیرش و سازگاري فرد بارخ دادها و وقایع زندگي تاثیرگذار است
اثر باورهای اعتقادی بر پذیرش وقایع زندگی