۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد
برگزاری سخنرانی چالش ها و درس آموخته های زلزله ازگله ازمنظر مدیریت سوانح وبلایا دردانشگاه علوم پزشکی کرمان

برگزاری سخنرانی چالش ها و درس آموخته های زلزله ازگله ازمنظر مدیریت سوانح وبلایا دردانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 

درادامه سلسله نشست های مربوط به ماموریت ویژه دانشگاه علوم پزشکی کرمان درراستای گسترش دانش مرتبط با سلامت درحوادث وبلایا سخنرانی با حضور دکتر حمیدرضا اسکاش با عنوان چالش ها و درس آموخته های زلزله ازگله ازمنظر مدیریت سوانح وبلایا دردانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزارشد.

 

       به گزارش روابط عمومی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی ، دکتراسکاش نویسنده ومشاوردرحوزه مدیریت سوانح وبلایا و معاون آموزش وپژوهش مرکز جامع علمی کاربردی هلال ، در سخنرانی که چهارشنبه 11 مهرماه 97 درسالن آمفی تئاتر ستادمرکزی دانشگاه با حضور مدیر و برخی کارکنان اورژانس 115 کرمان ، دکترنکویی مقدم رییس بیمارستان شفا ومدیرگروه سلامت دربلایا ، دکترامیراسماعیلی ریاست دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی و جمعی از دانشجویان دکتری سلامت دربلایا داشت درباره چالش ها و درس آموخته های زلزله ازگله ازمنظر مدیریت سوانح و بلایا سخنانی ایراد کرد.

 

وی که نویسنده کتابی به همین نام نیز هست درخصوص اهمیت مستندسازی سوانح وبلایا با هدف ثبت وتحلیل بحران زلزله ازگله صحبت نمود.

 

وی دربخشی ازاین سخنرانی ، درخصوص تجربیات خود از روند مستندسازی درجریان حادثه پلاسکو تهران صحبت کرد ودرادامه چالش های مختلف زلزله ازگله کرمانشاه را توضیح داد و درس آموخته ها و توصیه هایی را برای به کارگیری درموقعیت های مشابه درآینده اعلام کرد. سخنرانی با پرسش و پاسخ به پایان رسید.