۱۳۹۷ سه شنبه ۲۸ اسفند

 

 

 

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی :

 

 

 

 

۱-آقای دکتر امیراسماعیلی..............................رِئیس دانشکده


۲- آقای دکتر خواجویی...................................معاون آموزشی


۳- خانم دکتر شجاعی........................................مدیر تحصیلات تکمیلی


۴-آقای دکتر نکوئی مقدم...............................نماینده گروه سلامت در بلایا


۵-آقای دکتر گودرزی..............................نماینده گروه مدیریت سیاستگذاری و اقتصاد سلامت


6-خانم دکتر احمدیان.....................................نماینده گروه اطلاعات سلامت


7-خانم دکتر اخوتی.....................................نماینده گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 
 
8-آقای دکتر موسوی.....................................عضو علی البدل (گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی) 


9-خانم دکتر آریایی.......................................عضو علی البدل (گروه اطلاعات سلامت)