۱۳۹۷ سه شنبه ۲۸ اسفند

کار گاه های  گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

زمان برگزاری

مدرس

عنوان کارگاه

14/9/97

دکتر معتمدی

کتابداری مبتنی بر شواهد

8/9/97

آقای چشم یزدان

انتخاب مجلات

24/8/97

خانم باقری نژاد

شبکه های اجتماعی علمی

97/8/3

آقای چشم یزدان

جستجوی پیشرفته پایگاه های الکترونیک

22/8/97

دکتر اخوتی

وب 2 در کتابداری

10/12/96

دکتر اخوتی

کارگاه علم سنجی

25-26/11/96

دکتر اعظمی، دکتر معتمدی، آقای چشم یزدان

کارگاه منطقه ای کتابدار پژوهشی

7-6/10/96

دکتر اخوتی، دکتر معتمدی، دکتر ارشاد، آقای چشم یزدان

کارگاه منطقه ای کتابدار بالینی

19/9/96

دکتر اعظمی،خانم‌ها نامدار و باقری نژاد

جستجوی منابع الکترونیک

8/9/96

آقای طالبیان، خانم ذوالفقارنسب

آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع پیشرفته

24/8/96

دکتر کهن

اصول نقد کتاب

23/8/96

دکتر موسوی، آقای چشم یزدان

آموزش جستجوی پیشرفته و  استراتژی جستجو

16/8/96

دکتر کهن

مبانی آیین نگارش

8/9/96

آقای طالبیان، خانم ذولفقارنسب

نرم افزارهای مدیریت منابع پیشرفته

21/9/95

 

نمایه سازی تصاویر