۱۳۹۷ سه شنبه ۲۸ اسفند

دانشکده پرستاری و مامایی رازی

اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 

عنوان: بررسی رابطه بین عزت نفس و دلبستگی مادری در مادران دارای نوزاد نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1396

 

استاد راهنما اول :  خانم دکتر سکینه سبزواری

 

استاد راهنما دوم : دکتر منیرالسادات نعمت ­الهی

 

استاد مشاور: خانم دکتر رقیه مهدی پور 

 

دانشجو: مریم خباز                                                                              

                                                                                                                 

روز: شنبه                       مورخ: 1397/11/27                        ساعت: 12

 

محل: سالن مداح