۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي

دانشکده پرستاری و مامایی رازی

اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

 

عنوان: بررسی تآثیر آموزش پیشگیری از سرطان بر سبک زندگی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1397

 

استاد راهنما :  سرکارخانم گلناز فروغ عامری

 

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر جملیه فرخزادیان

 

دانشجو: پونه نعمتی پورکرمانی                                                                               

                                                                                                                 

روز: شنبه                       مورخ: 1397/10/29                        ساعت: 11

 

محل: سالن مداح