۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير

به مناسبت روز مادر دانشجویان پرستاری ارشد سلامت جامعه ورودی 96 همراه با اساتید در سرای سالمندان